Array

Klub TC MPIRE Trnava prijal vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá sa týka pandémie koronavírusu, zásadné opatrenia.

1. zrušili sme tréningový proces v klube a v akadémii od 14.3.2020 až do odvolania

2. uzatvorili sme prevádzku klubu a akadémie od 14.3.2020 až do odvolania

Situáciu monitorujeme každý deň a na základe odporúčaní príslušných orgánov ju budeme meniť. Žiadame aj našich hráčov, trénerov, všetkých zamestnancov a spolupracovníkov, aby dodržiavali pokyny úradov verejného zdravotníctva a ďalšie pokyny regionálnych a štátnych orgánov Slovenskej republiky.

Sledujte ďalej web www.tcempire.sk a naše sociálne siete.

VIAC INFO, KARANTÉNA: http://www.ruvztt.sk/aktuality/260-covid-19-co-robit-a-co-nerobit-v-domacej-izolacii

 

Oznamy

Klubový príspevok na rok 2020

V zmysle smernice o výške a spôsobe uhrádzania ročného príspevku spoločnosti TC EMPIRE Trnava, a.s. a v súlade so zákonom o športe sa stanovuje ročný príspevok tenisovému klubu za r. 2020 v nasledovnej výške:

Športovec do 10 rokov: 5 €

Športovec do 14 rokov: 10 €

Športovec nad 14 rokov: 15 €

Tréner/rozhodca: 20 €

Funkcionár klubu: 25 €

Ročný príspevok bude súčasťou faktúry vystavenej na príslušnú osobu.

 

Platba faktúr

Od dnešného dňa 11.6.2020 je možné uhradiť faktúry za tréningový proces aj v hotovosti v letnom bare EMPIRE. 

 
 

Copyright &copy 2011 TC Empire, a.s.