Array

TC EMPIRE Trnava mrzí vývoj situácie, ktorá vznikla pri finálovom zápase extraligy mužov. Náš klub sa snažil všetkými svojimi dostupnými prostriedkami bojovať proti vulgárnostiam, ktoré sa udiali počas vyvrcholenia najvyššej tímovej súťaže. Klub bol nakoniec dotlačený do rozhodnutia, ktoré musel spraviť. Klub nesúhlasí so stanoviskom Slovenského tenisového zväzu (STZ), a preto oficiálne odhlasuje všetky družstvá zo súťaží. Ide konkrétne o tieto družstvá:

 

 

$1·         1. Liga muži

$1·         1. Liga ženy

$1·         RM-I dorastenci

$1·         RM-I dorastenci B

$1·         RM-I dorastenky

$1·         RM-I starší žiaci

$1·         RM-I staršie žiačky

$1·         RM-I mladší žiaci

$1·         RM-I mladšie žiačky

$1·         RM-II mladšie žiačky B

$1·         Chlapci A do 10 rokov

$1·         Chlapci B do 10 rokov

$1·         Dievčatá A do 10 rokov

$1·         Dievčatá B do 10 rokov

$1·         Zmiešané družstvá A do 8 rokov

$1·         Zmiešané družstvá B do 8 rokov


STZ nespravil žiadne opatrenia voči prehreškom, ktoré sa stali a nemôžeme očakávať, že tak spraví pri opakovaných prešľapoch. STZ by vôbec nereagoval na dané skutočnosti počas stretnutia, keby na ne nepoukázal práve klub TC EMPIRE Trnava. Vzniknutá situácia je dôsledkom nečinnosti STZ. Môžeme sa iba domýšľať, prečo zväz nekonal pri tak evidentnom porušení morálnych zásad a dehonestácii súpera. Nešlo iba o zlyhanie jednotlivca, ale celého kolektívu, ktorého súčasťou boli nielen hráči NTC, ale dokonca aj člen trénerskej Rady STZ. Na základe daných skutočností nemal klub inú možnosť ako pristúpiť k odstúpeniu zo súťaží družstiev. Nechceme sa podieľať na súťažiach, na ktorých ostáva bez povšimnutia vulgárnosť a dehonestácia súpera.
 
Celkovo odhlasujeme 16 družstiev. Klub si plne uvedomuje následky, ktoré plynú z tohto rozhodnutia. Klub cieľavedome pracoval na dosiahnutí skvelých výsledkov niekoľko sezón a v ostatných rokoch všetky naše družstvá bojovali v mládežníckych kategóriách o titul. I napriek zahodeniu niekoľkoročnej poctivej práce sme presvedčení o správnosti našich krokov. 
 
TC EMPIRE Trnava sa vypracoval počas uplynulých rokov na špičkový a najväčší tenisový klub na Slovensku. Máme najviac registrovaných hráčov, organizujeme 8 medzinárodných a  10 celoslovenských turnajov a taktiež patríme ku klubom s najväčším počtom družstiev. Rozbehli sme projekt škôlok, do ktorého sa minulý rok zapojilo 350 detí, v tomto roku ešte viac - 420 škôlkarov. Do prípravky sa podarilo zapojiť viac ako 100 detí, ktoré sa zúčastňujú minimálne 2x týždenne tenisovej prípravy. Tieto všetky fakty hovoria o tom, že klub má záujem o výchovu mladých slovenských a zahraničných športovcov.
 
U nás v klube platí, že ako tréneri rešpektujeme svojich zverencov. Pristupujeme k nim spravodlivo a vedieme ich k zodpovednosti za ich správanie, výkony i rozhodnutia. Snažíme sa vytvárať prostredie, v ktorom sa všetci hráči navzájom podporujú a uznávajú kvality súpera. Vedieme ich k vzájomnému rešpektu na základe slušnosti a etiky tak, aby zvyšovali prestíž tenisu. Mimo športovísk ich podporujeme vo vytváraní a získavaní úprimných vzájomných vzťahov i priateľstiev. Tenis by mal byť pre deti, trénerov, rodičov a divákov zábavou a prinášať iba pozitívne emócie.
 
V najbližších týždňoch klub TC EMPIRE predstaví projekt, ktorého súčasťou bude kompenzácia a riešenie situácie po odstúpení družstiev. Cieľom tohto projektu bude vytvorenie podmienok pre klubových hráčov a hosťujúcich hráčov na zodpovedajúcej kvalitatívnej úrovni a s ekonomicko-organizačnou podporou klubu.
 
Slovenskému tenisu chýba kvalita a zahraničie sa nám neustále vzďaľuje. Žijeme tu v bubline, ktorá je o naháňaní bodov, spĺňaní kritérií v systéme financovania a pri tom všetkom sa zabúda na morálku a kvalitu športovej prípravy, bez ktorej nepríde dlhodobý úspech.
 
Naše stanovisko a vyjadrenia vyplývajú aj z podpory širokej tenisovej verejnosti, ktorá nás motivuje k ďalšej práci.

Trénerský tím TC EMPIRE Trnava:

Beck Karol

Brtko Michal

Doležal Miloslav

Durdík Martin

Fabian Patrik

Gašparetz Róbert

Grolmus Miloslav

Hanák René

Križan Kinga

Kormyš Jaroslav

Kupková Monika

Kurek Vladimír

Lajkep Petr

Lukačovič Marek

Šestáková Eva

Pláteník Vladimír

Trčka Daniel

Zelenayová Diana

a

Miroslav Hlavna – predseda predstavenstva TC EMPIRE Trnava, a.s.

Tomáš Boleman – športový riaditeľ TC EMPIRE Trnava, a.s.

 
 
 

Copyright &copy 2011 TC Empire, a.s.