Array

Trénerský tím TC EMPIRE Trnava tvorili - p. Pavol Valent, Peter Baláž, Juraj Jančovič, Tomáš Boleman, Monika Kupková, Mária Jedličková a Radovan Jakab.

Tréneri zhodnotili toto sústredenie veľmi pozitívne, nakoľko sa nestal žiadny úraz, ani žiadne závažné ochorenie a všetko prebehlo bez komplikácii. Veľmi nás prekvapili malé deti, ktoré boli po prvý krát na sústredení,robili poctivo kondičnú prípravu a rešpektovali trénerov. Zároveň chceme veľmi poďakovať starším hráčkam ako Klaudii Kopčániovej, Evičke Krupovej, Sarah Jurákovej a Petre Širokej, že keď bolo treba, tak nám pomohli a sa o malé dievčatá postarali a taktiež im spravili pekný večerný program.

Trénerky Kupková a Jedličková vyhodnotili v skupine najmladších hráčov za najlepších tzv. makačov - Viktóriu Pačesovú, Simonku Trellovú, Ondreja Valenta, Adriána Štancela a Tomáša Lánika.

Tréneri p. Valent, Baláž a Jančovič vyhodnotili v skupine starších hráčov za najlepších makačov - Sárah Máriu Jurákovú, Tamaru Kupkovú, Petru Širokú, Viktora Báncziho a Davida Damiana Brnu.

Trénerský tím, by rád poďakoval kondičným trénerom pánom Valentovi a Balážovi za to, že vytvorili dobré podmienky, profesionálne kondičné tréningy, trpezlivosť a výbornú atmosféru, ktorú bolo treba pri namáhavých kondičných jednotkách. Ďakujeme všetkým deťom, že vydržali trénovať a dávali zo seba maximum.

Tešíme sa už na jesenné sústredenie, ktoré sa bude konať na začiatku októbra 2012.

Spoločná fotka na Skalke pri Kremnici pri hoteli Minciar

 

Kremnica ako na dlani

 

Oznamy

Termínová listina 2020

Platba faktúr

Od dnešného dňa 11.6.2020 je možné uhradiť faktúry za tréningový proces aj v hotovosti v letnom bare EMPIRE. 

 
 

Copyright &copy 2011 TC Empire, a.s.